Kişisel Veriler

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu

Genel Açıklamalar:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“veri sahibi”, “siz”), Kanun’un 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan SENKARDEŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (“Sen Otel”) Kanun’un ve ilgili mevzuatların uygulanması ile ilgili taleplerinizi aşağıda yer verilen yöntemlerden biri ile veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenecek diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz gerekmektedir:

  1. Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile (Başvuru sahibinin; İşbu Başvuru Formu’nun doldurulmuş çıktısı ve başvuru sahibinin kimliğini teşvik edici belgesi ile Sen Otel merkezi olan İstiklal Mah. Sanayi Cad. No:16 Serdivan/Sakarya adresine bizzat gelmesi suretiyle) ya da

  2. Başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak info@senotel.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta ile (E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.) ya da

  3. Sen Otel merkezi olan İstiklal Mah. Sanayi Cad. No:16 Serdivan/Sakarya adresine noter vasıtasıyla (tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.) göndereceğiniz Başvuru Formu ile öğrenme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuz ile ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılabilmesi ve konuya ilişkin çözümlerin geliştirilebilmesi amacıyla aşağıdaki alanları doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekmektedir.

 

  1. Başvuruda bulunan veri sahibinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

Adres:

  1. Başvuruyu veri sahibi adına yapan yetkili kişinin iletişim bilgileri:

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

Adres:

 

 

 

 

 

  1. Lütfen Sen Otel ile olan ilişkinizi belirtiniz.

(“Müşteri, Sen Otel Çalışanı, üçüncü taraf” gibi)

☐ Müşteri

☐ Diğer

☐ Çalışan

 

 

 

  1. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum.

     (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu Başvuru Formu, Sen Otel ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Sen Otel tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Sen Otel, ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü e ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Sen Otel, söz konusu yanlış bilgi yabelgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İşbu Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz talepleriniz da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

 

SEN OTEL

İstiklal Mahallesi Sanayi Caddesi No:16
Serdivan / Sakarya

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel: +90 264 666 25 25 (pbx)
Fax: +90 264 278 15 59
Mail: info@senotel.com.tr